PASKI LACTATE_PLUS

Paski Lactate Plus

Paski testowe Lactate Plus zapewniają wyjątkową dokładność pomiaru bez konieczności ponownego kodowania aparatu przy kolejnych partiach produkcyjnych. Dokładność pomiarów z wykorzystaniem pasków Lactate Plus została potwierdzona z referencyjną kliniczną metodą YSI uzyskując doskonałą korelację (r)=0,997. Dokładność i precyzja pomiarów jest również zachowana pomiędzy różnymi partiami produkcyjnymi pasków Lactate Plus, dzięki czemu zawodnicy i trenerzy mają pewność, że otrzymane wyniki można porównywać z wynikami poprzednio uzyskanymi bez względu na czas i partię produkcyjną.

Zamów
Dodatkowe zalety pasków Lactate Plus
  • Długa trwałość (do 2 lat)
  • Przechowywanie w temperaturze pokojowej (15-30C)
  • Niski koszt zakupu i użytkowania
  • Wygodne opakowanie
DODATKOWE_ZALETY_PASKÓW_LACTATE_PLUS