pomiar-kwasu-mlekowego-1

Pomiar kwasu mlekowego

Wysiłek fizyczny prowadzi do szeregu zmian fizjologicznych, których tempo wzrasta wraz z intensywnością aktywności. Wzrost intensywności wysiłku prowadzi m.in. do:

  • wzrostu tętna;
  • wzrostu częstości oddechu;
  • wzrostu aktywności układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, mięśniowego czy nerwowego;
  • wzrostu tempa metabolizmu energetycznego;
  • wzrostu stężenia kwasu mlekowego (jonów wodorowych) we krwi.
Kwas_mlekowy__a_strefy_wysiłkowe

Kwas mlekowy a strefy wysiłkowe

Zmiany stężenia kwasu mlekowego wynikają z przemian energetycznych związanych z przemianami glukozy oraz z dostępności tlenu w organizmie. Kwas mlekowy (w tym jony wodorowe) jest produktem niepełnej przemiany glukozy, a jego produkcja wynika z ograniczonej dostępności tlenu dla komórek organizmu. Wraz ze wzrostem intensywności wysiłku spada bowiem dostępność tlenu, a im większy jest jego niedobór, tym więcej kwasu mlekowego produkują komórki.

 

W momencie spoczynku lub aktywności o niskiej intensywności, gdy mamy dużą dostępność zarówno glukozy, jak i tlenu, organizm w bardzo niewielkim stopniu produkuje kwas mlekowy, a ten, który powstaje, jest bardzo szybko metabolizowany (rozkładany). Zwykle odczytywane wartości są poniżej 1-1,5mmol/l, a taką intensywność nazywa się popularnie wysiłkiem o charakterze tlenowym/aerobowym (strefa tlenowa, I zakres) i zwykle stanowi ona 80-90% objętości treningowej.

pomiar-kwasu-mlekowego-a-monitoring-treningu

Pomiar kwasu mlekowego a monitoring treningu

Prawidłowo zaplanowany trening sportowy ma prowadzić do wzrostu wydolności oraz możliwości motorycznych zawodnika. Trenerzy tworząc plan treningowy, szczególnie w sportach wydolnościowych, jak również w sportach o charakterze mieszanym (m.in. sporty drużynowe, sporty walki, tenis itp.) biorą pod uwagę optymalne kształtowanie wszystkich stref wysiłkowych w zależności od indywidualnych możliwości zawodnika, jak również jego celów sportowych.

Rozplanowanie poszczególnych stref w treningu sportowym jest pierwszym krokiem, gdyż na realizację obciążeń treningowych ma wpływ wiele zmiennych m.in.:

 

 

  • zdrowie;
  • indywidualna reakcja na zaplanowany trening;
  • pogoda;
  • wysokość nad poziomem morza;
  • życie pozasportowe.
Kontrola_Mleczanów__Optymalnym_Narzędziem

Kontrola mleczanów optymalnym narzędziem

Najczęściej zawodnicy monitorują trening poprzez kontrolę tętna i/lub mocy, jednakże zmienność reakcji organizmu na zaplanowane bodźce potrafi być duża oraz może różnić się pomiędzy poszczególnymi dniami w zależności od ww. warunków.

 

Stąd też kontrola stężenia mleczanów we krwi jest optymalnym narzędziem, gdyż w przeciągu kilkunastu sekund pokazuje, jak organizm zareagował na zaplanowany bodziec treningowy. Mierząc regularnie poziom kwasu mlekowego jesteśmy w stanie zoptymalizować reakcje zawodnika na poszczególne bodźce treningowe, a tym samym prowadzić tak trening, by osiągnął optymalną formę na docelowych zawodach.

Jak_Kontrolować_Poziom_Kwasu_Mlekowego

Jak kontrolować poziom kwasu mlekowego

Wystarczy pobrać próbkę krwi na odpowiedni pasek pomiarowy. Najlepiej skorzystać z pasków testowych Lactate Plus Test Stripes – zapewnią one wysoką dokładność wyników, a jednocześnie można je przechowywać w temperaturze pokojowej, dlatego są zawsze pod ręką. Po pobraniu próbki krwi wystarczy wsunąć pasek do urządzenia, a po kilkunastu sekundach na ekranie pojawi się wynik.

Zamów